De naoorlogse moord op Jacob van Dijk 31-12-1945

In de nacht van 31 december 1945 op 1 januari 1946, worden de bewoners rond het Halmaheiraplein in Dordrecht opgeschrikt door een explosie.

Volgens geruchten wordt de directeur van de bekende Dordtse steenfabriek, Jacob van Dijk, bij een aanslag door radicale verzetsmensen om het leven gebracht.

In het communistisch dagblad "De waarheid" van 3 januari 1946, wordt zelfs beweerd dat de overheid beschuldigingen heeft geuit en de schrijver van het artikel duidde die beschuldigingen als een aanval op "de illegaliteit".

Een ander krantenbericht van 2 januari 1946, beschrijft de aanslag als volgt:

POLITIEKE MOORD TE DORDRECHT

Te Dordrecht is een nog niet opgehelderde moord gebeurd. Vermoord is de heer J. van Dijk, directeur van de Commanditaire Vennootschap voorheen van Dijk en Co, steenfabrieken, die enige tijd geleden op last van den procureur-fiscaal in voorloopige vrijheid is gesteld uit internering, waarin hij was geraakt wegens leveringen aan de weermacht.

Zondagnacht is door het raam van zijn slaapkamer vermoedelijk een bom of een handgranaat gegooid. Van Dijk was op slag dood. Zijn vrouw werd ernstig aan het hoofd verwond en is overgebracht naar de Ziekenverpleging in Dordrecht. De politie in Dordrecht stelt een uitgebreid onderzoek in.

Omtrent de daders is op het ogenblik niets bekend.

Ondanks het in het krantenartikel vermelde "uitgebreide" onderzoek, is deze moord nooit opgehelderd. De reguliere politie was op dat moment ondergeschikt aan het Militair Gezag dat in Dordrecht onder sterke invloed stond van de leiding van de Binnenlandse Strijdkrachten, terwijl dit juist andersom had moeten zijn. Ook was het politiekorps nog niet voldoende op sterkte vanwege de zuiveringen en gebrek aan van alles.

Directeur Jacob van Dijk komt in mei 1940 in beeld als Reserve Majoor bij het II-11-R.I. die strijd levert tegen de Duitsers op de Grebbenberg. Na de gevechten werd hij beschuldigd van "besluiteloosheid".

Na de oorlog werd Van Dijk in het kader van de bijzondere rechtspleging gearresteerd wegens economische collaboratie, gepleegd in samenwerking met een collega-aannemer.

Bronnen:

"Hier heerst orde en rust" Blz. 169 door Koos Groen

Dossier van Dijk (Bureau JOT)

Krantenbericht De Waarheid 3-1-1946 (dossier van Dijk)

Gesprek J.O.T. medewerker M.Leentvaar tijdens de huiskamerdag in de Wilhelminakerk met verzetsstrijder Isaac Batenburg, waar Batenburg stellig beweerde dat communisten (voormalig verzet) achter de aanslag op van Dijk zouden zitten.

Copyright https://www.verzetinenomdordrecht.nl/

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin