Dordrecht in oorlog 1940 1945

Het hoofddoel van de website is bekendheid te geven aan de Dordtse verzetsgroepen en verzetsmensen die tijdens de Duitse bezetting in het verzet actief waren. De website "Verzet in en om Dordrecht" wil zoveel mogelijk Dordtse verzetsmensen en verzetsgroepen in kaart brengen. Ook zal er aandacht besteed worden aan de nasleep van deze vijf donkere jaren.

Gedurende het onderzoek zullen er regelmatig nieuwe feiten op de website verschijnen en zo nodig wordt de bestaande tekst uitgebreid of aangepast. Wij hopen in de toekomst een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat zich heeft afgespeeld in de tweede wereldoorlog met betrekking tot het verzet in en om Dordrecht.

Er is weinig gepubliceerd over het Dordtse verzet. Er is slechts één officieel boek genaamd "Verzet in en om Dordt" van Kors van Loon. Dit boek geeft een beperkt beeld van het Dordrecht in de oorlog en blijkt op enkele belangrijke punten niet juist. De laatste jaren is er veel informatie vrijgekomen in de archieven en diverse belangstellenden hebben ons van belangrijke informatie en documentatie voorzien. Ook nabestaanden van mensen die verdacht werden van collaboratie weten de weg naar ons te vinden. Wij proberen hen zo goed mogelijk te informeren.


Nog steeds worden er met opzet onwaarheden verteld en onze geschiedenis beland met opzet in het vergeetboek. Voor vele nabestaanden is dit een ondragelijke wetenschap.

Via deze website willen wij hier een tegenwerping tegen maken, dit door onderzoek en publicatie.

Waarom is er niets over deze (verzets) geschiedenis te vinden in de officiele geschiedschrijving van onze stad ? Waarom schrijven historici in vrijwel iedere stad of streek in Nederland over dit soort gevoelige zaken en waarom is dit in Dordrecht onbespreekbaar ? Gaat dit alleen om het beschermen van een Duits-spion en jodenjager die liefdevol werd opgenomen door de verzetscommandanten van na Juni 1944 of is hier veel meer aan de hand ?


Collectie Gert van Engelen
Collectie Gert van Engelen
Collectie GAD
Collectie GAD

Kors van Loon en Gerard van Twist herinstalleren burgemeester Bleeker.

© Copyright Maarten-Jan Leentvaar. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Maarten-Jan Leentvaar of zijn gelicenceerd aan M.Leentvaar.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend. Als aan de toestemmingseis is voldaan dan wordt de bron van het gepubliceerde materiaal in overleg met M.Leentvaar toegevoegd aan de tekst. Bij het zonder toestemming overnemen van bovengenoemde gegevens zullen juridische stappen worden ondernomen.


Verzet in en om Dordrecht
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin