Dordrecht in oorlog 1940 1945

Het hoofddoel van de website is bekendheid te geven aan de Dordtse verzetsgroepen en verzetsmensen die tijdens de Duitse bezetting in het verzet actief waren. De website "Verzet in en om Dordrecht" wil zoveel mogelijk Dordtse verzetsmensen en verzetsgroepen in kaart brengen. Ook zal er aandacht besteed worden aan de nasleep van deze vijf donkere jaren.

Er is weinig gepubliceerd over het Dordtse verzet. Er is slechts één officieel boek genaamd "Verzet in en om Dordt" van Kors van Loon. Dit boek geeft een beperkt beeld van het Dordrecht in de oorlog en blijkt op enkele belangrijke punten niet juist. De laatste jaren is er veel informatie vrijgekomen in de archieven en diverse belangstellenden hebben ons van belangrijke informatie en documentatie voorzien. Ook nabestaanden van mensen die verdacht werden van collaboratie weten de weg naar ons te vinden. Wij proberen hen zo goed mogelijk te informeren.


Nog steeds worden er met opzet onwaarheden verteld en onze geschiedenis beland met opzet in het vergeetboek. Voor vele nabestaanden is dit een ondragelijke wetenschap.

Via deze website willen wij hier een tegenwerping tegen maken, dit door onderzoek en publicatie.

Waarom is er niets over deze (verzets) geschiedenis te vinden in de officiele geschiedschrijving van onze stad ? Waarom schrijven historici in vrijwel iedere stad of streek in Nederland over dit soort gevoelige zaken en waarom is dit in Dordrecht onbespreekbaar ? Gaat dit alleen om het beschermen van een Duits-spion en jodenjager die liefdevol werd opgenomen door de verzetscommandanten van na Juni 1944 of is hier veel meer aan de hand ?

Luister via deze link naar het uitstekende interview door Ben Corino met Frank van Riet

'De Dordtse Affaire'; demasqué van de doofpot van het verraad binnen Dordts verzet WOII

Sinds mei 1945 rust er op een aanzienlijk deel van de Dordtse bezettingsgeschiedenis een taboe. Dit zegt Frank van Riet over zijn boek De Dordtse Affaire in de uitzending bij Studio De Witt. Van Riet is politieman bij de Eenheid Rotterdam en wetenschappelijk onderzoeker. Hij stuitte per toeval op de Dordtse doofpot affaire over mensen in het verzet in en om Dordrecht. Toen hij de rol van de Rotterdamse politie in de Tweede WO onderzocht. Met name de vervolging door de Politieke politie, het verzet en verraad riepen vragen op. Met name welke de rol van de Dordtse politieman Harry Evers was. Was hij een Verzetsheld of een verrader? Tijdens zijn onderzoek werd de geur van verraad steeds sterker en riep gelijkenissen op die doen denken aan de Velser Affaire waar verraad binnen het verzet en tegengestelde belangen binnen de illegaliteit de Duitsers in de kaart speelden.Voor zijn boek De Dordtse Affaire raadpleegde van Riet honderden bronnen en voerde vele gesprekken met oa nabestaanden. Journalist Frits Barend en diens vrouw Marijke waren meelezers bij het schrijven van het boek. In de uitzending zegt Frits Barend over het meelezen "Na ieder hoofdstuk lezen dacht ik het kan niet erger, maar in het daaropvolgend hoofdstuk bleek het nog erger te zijn, en zo ging het van hoofdstuk naar hoofdstuk".

De uitreiking van het eerste exemplaar aan burgemeester Wouter Kolff vond plaats in de Dordtse Wilhelmina kerk. De plek speelde een centrale rol voor het verzet in Dordrecht.

Klik hier voor op deze link om het  Interview met Dr.Frank van Riet door Ben Corino te beluisteren

Collectie Gert van Engelen
Collectie Gert van Engelen
Collectie GAD
Collectie GAD

Kors van Loon en Gerard van Twist herinstalleren burgemeester Bleeker.

© Copyright Maarten-Jan Leentvaar. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Maarten-Jan Leentvaar of zijn gelicenceerd aan M.Leentvaar.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend. Als aan de toestemmingseis is voldaan dan wordt de bron van het gepubliceerde materiaal in overleg met M.Leentvaar toegevoegd aan de tekst. Bij het zonder toestemming overnemen van bovengenoemde gegevens zullen juridische stappen worden ondernomen.


Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin